ZARZĄD

Prezes Zarządu Tomasz Sałek

NIP: 7162813547
REGON: 061470020
Numer KRS: 0000433141
BDO: 000026370

 


Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Kapitał Zakładowy 68.639.100,00 PLN