RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Tomasz Sałek, e-mail: czluchow@agrochem.com.pl  adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. jest Aleksandra Bulczak 
e-mail: iod@agrochem.com.pl