KWS VINETTO F1

KWS VINETTO F1

Hodowla : KWS Lochow

 

PAKIET KORZYSTNYCH CECH
  • Jedna z nowszych odmiana żyta hybrydowego zarejestrowana w Polsce w 2018 roku.
  • Pakiet korzystnych cech – wysoki plon ziarna, dobra odporność na wyleganie, korzystny profil zdrowotnościowy.
  • Wysoka  jakość  technologiczna  ziarna  –  możliwość wykorzystania na cele konsumpcyjne lub paszowe.
  • Silna  zdolność  do  wytwarzania  własnego  pyłku  –  system POLLENPLUS ®  chroni łan przed sporyszem.
  • 100%  żyta  hybrydowego  w  opakowaniu  –  nie  ma  potrzeby stosowania  10%  domieszki  żyta  populacyjnego  do  materiału siewnego.
  • Średni plon ziarna w latach 2016-2018 w przeciętnym poziomie agrotechniki  a1  –  128% wzorca,  a  na  poziomie  intensywnym  a2 – 128% wzorca:[a1 – 100%=66,6dt/ha, a2 – 100%=76,7dt/ha].
  • Zalecana  norma  wysiewu  to  2  jednostki  siewne  na  1ha:  180-210  kiełkujących  nasion  na  1m2 (ca  65-75kg/ha).  Przy terminie  siewu  opóźnionym  zaleca  się  normę  wysiewu zwiększyć  o  10%  tj.  do  2,2,j.s./ha.  W  przypadku  wczesnych siewów  i  intensywnej  technologii  uprawy  wysiew  należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.