KWS SERAFINO F1

KWS SERAFINO F1

Hodowla : KWS Lochow

 

WYTRZYMAŁE NA STRES SUSZY
  • Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody – wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy.
  • Dobra  zdrowotność  roślin  –  wysoka  odporność  na  pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę.
  • Bardzo  wysoki  potencjał  plonowania  oraz  stabilna  liczba opadania – nowa generacja odmian z systemem POLLENPLUS ®
  • Średni  plon  ziarna  w  latach  2016-2018  w  przeciętnym  poziomie  agrotechniki  a1  –  129%  wzorca,  a  na  poziomie intensywnym a2 – 127% wzorca: [a1 – 100%=66,6dt/ha, a2 – 100%=76,7dt/ha].
  • Wysoka  produktywność  własnego  pyłku  –  dzięki  systemowi POLLENPLUS ®  bardzo wysoka odporność na sporysz.
  • 100%  żyta  hybrydowego  w  opakowaniu  –  nie  ma  potrzeby stosowania  10%  domieszki  żyta  populacyjnego  do  materiału siewnego.
  • Zalecana  norma  wysiewu  to  2  jednostki  siewne  na  1ha:  180-210  kiełkujących  nasion  na  1m2 (ca  65-75kg/ha).  Przy terminie  siewu  opóźnionym  zaleca  się  normę  wysiewu zwiększyć  o  10%  tj.  do  2,2,j.s./ha.  W  przypadku  wczesnych siewów  i  intensywnej  technologii  uprawy  wysiew  należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.