KWS BERADO F1

KWS BERADO F1

Hodowla : KWS Lochow

 

POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
  • Bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych – średni plon w 2017: a1 – 137% i a2 – 135%.
  • Wyjątkowa  zdrowotność  –  duża  odporność  na  choroby zabezpiecza przyszły plon.
  • Niskie  rośliny  o  dużej  odporności  na  wyleganie  –  łatwe prowadzenie łanu.
  • Silna  zdolność  do  wytwarzania  własnego  pyłku  –  system POLLENPLUS ®  chroni łan przed sporyszem – nie ma potrzeby stosowania  10%  dodatku  odmiany  populacyjnej  do  materiału siewnego.
  • Średni plon ziarna w latach 2017-2018 w przeciętnym poziomie agrotechniki  a1  –  131% wzorca,  a  na  poziomie  intensywnym  a2 – 130% wzorca: [a1 – 100%=66,5dt/ha, a2 – 100%=76,8dt/ha].
  • Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne na 1ha: 180-210 kiełkujących nasion na 1m2 (ca 65-75 kg/ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej
    technologii  uprawy  wysiew  należy  zmniejszyć  o  10%  tj.  do 1,8j.s./ha.