JULIUS

Hodowla : KWS Lochow

 

JAKOŚCIOWA PSZENICA OZIMA (GRUPA E) DOSKONAŁA DO SIEWU PO WSZYSTKICH PRZEDPLONACH!
 • Odmiana z grupy elitarnej E.
 • Bardzo  dobra  zimotrwałość  (5)  –  zweryfikowana  w  trakcie  ekstremalnej  zimy  2012  i  2015  jak  i  w  oficjalnych
  doświadczeniach PDOiR.
 • Możliwość  uprawy  w  słabszych  warunkach  glebowych  – satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych
  dla pszenicy.
 • Wysokie  i  wierne  plonowanie  –  na  wielu  polach  potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw,
  jak i ciężkiej zimy.
 • Elastyczny  w  terminie  siewu  –  doskonale  sprawdza  się  we wczesnych, jak i opóźnionych siewach.
 • Bardzo  dobra  odporność  na  mączniaka,  septoriozę  liści,  rdzę brunatną i DTR.
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Pszenica  Julius  sprawdza  się  w  uprawie  po  wszystkich przedplonach, bardzo dobrze sprawdza się też w monokulturze.
 • Poza  doskonałymi  właściwościami  plonotwórczymi,  Julius wyróżnia  się  także  świetnymi  parametrami  jakościowymi ziarna,  w  tym  głównie  bardzo  wysoka  i  stabilna  liczba opadania,  odpowiednią  zawartością  białka  oraz  bardzo  dużą wodochłonnością i wydajnością mąki.
 • Odmiana  o  średnio  wczesnym  terminie  kłoszenia,  natomiast  o średnim do późnego terminie dojrzewania.
 • Zalecana  norma  wysiewu  przy  optymalnym  terminie  siewu wynosi 260 – 320 kiełkujących ziaren na 1m2.
 • W  przypadku  wczesnych  siewów  i  intensywnej  technologii uprawy  normę  należy  zmniejszyć  o  10%.  W  przypadku
  opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.