ETANA

Hodowla : Deutsche Saatveredelung (DSV)

 

JAKOŚCIOWA PSZENICA OZIMA (GRUPA A) PEWNA JAKOŚĆ X ZIMOTRWAŁOŚĆ X TOLERANCJA PÓŹNEGO SIEWU!
 • Rejestracja Czechy 2013.
 • Klasa jakości – A, o wysokim potencjale plonu ziarna.
 • Odmiana typu kompensacyjnego.
 • Dobra zimotrwałość – 4,5 wg badań COBORU.
 • Bardzo dobrze nadająca się na późny siew.
 • Niska podatność na fuzariozę.
 • Średni termin kłoszenia, średnio-późna dojrzałość.
 • Dobra odporność na wyleganie, średnia długość słomy.
 • Dobra  odporność  na  choroby  liści,  bardzo  dobra  odporność  na żółtą i brązową rdzę.
 • Niezawodna  A-jakość  z  dobrą  stabilnością  wielu  cechach jakościowych,  wysoka  liczba  opadania,  średnia  zawartość białka.
 • Nadająca  się  na  wszystkie  gleby  i  stanowiska  do  uprawy pszenicy ozimej.
 • Dobrze  nadaje  się  po  wszystkich  przedplonach,  także  tych późno zbieranych, jak kukurydza na ziarno czy burak cukrowy.
 • Zalecana  norma  wysiewu  przy  optymalnym  terminie  siewu wynosi  280  –  330  kiełkujących  ziaren  na  1m2,  wysiew w późnym terminie: 380 – 450 nasion/m2.
 • Unikać ekstremalnie wczesnego siewu.