KWS KOSMOS

KWS KOSMOS

Hodowla : KWS LOCHOW GmbH

 

KOSMICZNY WYMIAR PLONOWANIA
  • Najlepiej  plonująca  odmiana  jęczmienia  ozimego  w doświadczeniach rejestrowych – do 113% wzorca, w regionie zachodniopomorskim plon przewyższał 12t/ha.
  • Elastyczny  termin  siewu  –  tolerancja  na  lekko  opóźniony siew, lepszy rozkład prac polowych, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji.
  • Dobra odporność na wyleganie – odmiana średniej wysokości, zalecana do intensywnej uprawy.
  • Bardzo  dobre  parametry  zbieranego  ziarna  –  wysoka  MTZ  i bardzo wysokie wyrównanie.
  • Odporny  na  wirusa  żółtej  mozaiki  jęczmienia  (BaYMV)  –  łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.
  • Odmiana  jęczmienia  z  największą  ilością  rekomendacji  COBORU – polecana do uprawy na terenie 13 województw.