jakubus-opak1

JAKUBUS

Hodowla : SAATEN-UNION

 

WZORZEC PLONOWANIA
  • RJęczmień ozimy, pastewny – 6-rzędowy.
  • Najwyższy  poziom  plonowania  w  doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
  • Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie.
  • Wysoka zimotrwałość.
  • Rośliny  średnio-wysokie  o  bardzo  dobrej  odporności  na wyleganie.
  • Średnio późny termin dojrzewania.
  • Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby – 5 pkt w skali 9°.
  • Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na  regiony  ze  słabszą  glebą  i  trudniejszymi  warunkami pogodowymi.
  • Wysoka waga 1 hektolitra i dobre wyrównanie ziarna.
  • Wysoka wartość paszowa.