MAMUT

MAMUT

Pszenżyto jare
DANKO Hodowla Roślin

Kurs na wysoki plon!

 • Najnowsza  odmiana  pszenżyta  jarego  o  nadzwyczajnej  plenności.
  Nr 1 w plonie w Polsce w 2016 i 2017 roku.
 • Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Posiada  najwyższą  spośród  zarejestrowanych  odmian  pszenżyta jarego  odporności  na:  mączniaka  prawdziwego,  rynchosporiozę, septoriozę  liści  oraz  fuzariozę  kłosów.
 • Wskazuje  również  niską podatność na sporysz.
 • Ziarno  Mamuta  charakteryzuje  się  wysoką  MTZ  i  najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
 • Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby – może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Słoma  dość  krótka  (ok  100  cm)  o  rewelacyjnej  odporności  na wyleganie.
 • Zalecane do uprawy na gorszych stanowiskach.
 • Odmiana przewódkowa.