KWS VERMONT

KWS Vermont

Jęczmień jary
Hodowla: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

W jęczmieniu siła!

 • Nowa odmiana jęczmienia jarego w typie pastewnym.
 • Odmiana o kłosie dwurzędowym.
 • Odmiana średnio-wczesna.
 • Najwyższe  średnie  plonowanie  w  wieloleciu  2014-2016  na
  intensywnym poziomie agrotechniki – 106 % wzorca.
 • Średnio-niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie.
 • Dobry  profil  zdrowotnościowy  –  duża  odporność  na  mączniaka,
  średnia do dużej na ciemnobrunatna plamistość.
 • Możliwość  uprawy  na  słabszych  stanowiskach  –  podwyższona
  tolerancja na zakwaszoną glebę.
 • Wyrównanie ziarna 93% (>2,5 mm).
 • Wysokość roślin – 74 cm.