DERRICK

DERRICK

Hodowla :  KWS MOMONT RECHERCHE SARL

 

Hodowla: KWS MOMONT RECHERCHE SARL
Rzepak ozimy

DERRICK … odmiana populacyjna z potencjałem mieszańcowej

  • Najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach rejestrowych
    COBORU 2017 i 2018
  • Najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS 2018-2020
  • średni rozwój jesienny
  • wysoki wigor początkowy
  • wymaga użycia regulatora wzrostu i rozwoju w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • zrównoważony rozwój wiosenny pozwala unikać rozhartowania i uszkodzeń od przymrozków
  • dobra odporność na wyleganie