TANGO

Łubin wąskolistny
Poznańska Hodowla Roślin

Niewrażliwy na suszę

 • Odmiana  o  wysokiej  odporności  na  Fusarium,  antraknozę
  i szarą plamistość liści,
 • Odznacza  się  najwyższym  potencjałem  plonowania  wśród
  łubinów wąskolistnych,
 • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju,
 • Wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu
 • O białych nasionach, słodka,
 • Dobra wartość żywieniowa,
 • Ze  względu  na  dużą  zawartość  białka,  może  być
  z  powodzeniem  stosowana  w  skarmianiu  zwierząt,
  w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem
  żółtym i grochem,
 • Charakteryzuje  się  najmniejszym  spadkiem  plonu
  w warunkach suszy,
 • Odmiana tradycyjna, termoneutralna.