REGENT

Łubin wąskolistny
Hodowla Roślin Smolice

Wczesne i równomierne dojrzewanie

 • Odmiana drobnonasienna,
 • Rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują
  wyższe plony niż inne,
 • Odmiany samokończące, a jednocześnie zapewniają bardzo
  równomierne dojrzewanie,
 • Odmiana  niewrażliwa  na  opóźnienie  siewu,  przydatna  do
  mieszanek z jęczmieniem,
 • Zalecana  do  uprawy  w  całym  kraju  włącznie  z  pasem
  przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur,
 • Rośliny bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie,
 • Nasiona drobne, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości
  alkaloidów,
 • Ze  względu  na  brak  resorpcji  dolnych  strąków  może  być
  wysiewana nawet w obsadzie 150 roślin/m 2 , co jest istotne
  w gospodarstwach ekologicznych.