SALAMANCA

SALAMANCA

Groch siewny
Hodowla: Saaten-Union

 • Wysoki potencjał plonu i łatwość omłotu,
 • Dynamiczny rozwój początkowy,
 • Bardzo wysoki plon białka i odporność na wyleganie!
 • Odmiana przydatna na cele spożywcze i paszowe,
 • Dzięki  bardzo  wysokiej  wydajności  białka,  odmiana  ta  jest
  bardzo odpowiednia do stosowania w tuczu zwierząt,
 • SALAMANCA  wymaga  4-letniej  przerwy  w  uprawie  po
  innych strączkowych na tym samym stanowisku,
 • SALAMANCA doskonale plonuje również w doświadczeniach
  ekologicznych.