POLCALC

Polcalc

Bor odpowiada za transport i gromadzenie związków organicznych w łyku. Jego niedobór powoduje zahamowanie wzrostu łagiewki pyłkowej w kwiatach rzepaku, co ogranicza zawiązywanie łuszczyn. W uprawie buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych typowym objawem niedoboru boru jest: sucha zgnilizna i zgorzel liści sercowych. U roślin motylkowych jego niedobór powoduje zahamowanie rozwoju bakterii brodawkowych korzeni.

TABELA WAPNOWANIA W SADACH I UPRAWACH ROLNICZYCH W SYSTEMIE POLCALC

TABELA WAPNOWANIA W UPRAWACH WARZYWNICZYCH W SYSTEMIE POLCALC

Wpływ odczytu gleby na wielkość uzyskanego plonu względnego wybranych gatunków roślin uprawnych (wg. Hałubowicz-Kliza 2006)

Średnie pobranie składników pokarmowych z plonem głównym wybranych roślin wraz z odpowiednią ilością plonu pobocznego (Kocoń 2012)