MORAWICA

Morawica

Wapno nawozowe Morawica, jest bezpiecznym, naturalnym produktem. Powstaje w wyniku zmielenia skały wapiennej o wyjątkowo dużej reaktywności. Posiada świadectwo kwalifikacji IUNG w Puławach zezwalające na zastosowanie go w rolnictwie ekologicznym.

Korzyści ze stosowania wapna Morawica:
 • odkwaszanie gleby
 • poprawa składu chemicznego i struktury gleby
 • wzrost odporności roślin na choroby
 • zwiększenie plonów (do 25%)
 • podniesienie wartości odżywczej i paszowej produktów rolnych
PARAMETRY CHEMICZNE WAPNA MORAWICA:
 • CaCO3 = 94% – 98%
 • CaO = 50% – 53%
 • MgCO3 = 1% – 3%
 • MgO = 1% – 2%
 • wilgotność = 3% – 8%
 • aktywność chemiczna = 93%