DobroCalc

Obraz1

DobroCalc Mgs®

DobroCalc® MgS jest wysokoreaktywnym nawozem wapniowym przeznaczonym do efektywnego podnoszenia pH gleby i zaopatrzenia roślin w wapń, magnez i siarkę. Surowiec do produkcji powstaje z mieszaniny najdrobniej mielonych skał wapiennych, młodych złóż „polskie trawertyny” z drobno mielonych skał wapiennych – ekologicznie
czystego złoża dolomitów dewońskich i triasowych z domieszką siarczanu wapnia. Zastosowanie takich surowców o wysokim stopniu rozdrobnienia, posiadaną wiedzę techniczną , rzetelną pracę oraz doświadczenie nabyte w trakcie wielu badań nad produktem , a także w połączeniu z najnowocześniejszą technologią granulacji pozwoliło na uzyskanie nawozu wapienno-siarkowo-magnezowego o najwyższych parametrach fizyko-chemicznych.

Stosowanie:
Nawóz DobroCalc® MgS należy wysiewać, podobnie jak inne nawozy granulowane, przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt cechuje się doskonałymi parametrami wysiewu. W razie stosowania rozsiewaczy o dużej ładowności i małym kącie konieczne jest zwiększenie otworu przepustnicy oraz zwiększenie prędkości ciągnika. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości „zawieszania” się nawozu. DobroCalc® MgS produkowany jest bez użycia klejów oraz innych środków chemicznych. Substancją wiążącą granulki jest woda. Dzięki temu nawóz charakteryzuje się 100% reaktywnością. Bezpośrednio po trafieniu do gleby, wiążąc się z zawartą w niej wodą, granulki ulegają rozpadowi oraz wchodzą w reakcję z roztworem glebowym. Nawóz DobroCalc® MgS zaleca się stosować „pod agregat” lub pogłównie! Dla zachowania prawidłowości procesu odkwaszania granulat powinien
zostać równomiernie rozsiany po wyrównanej powierzchni pola. Pod wpływem wilgoci następuje wówczas rozpad nawozu, który wraz z wodami opadowymi równomiernie płucze i odkwasza cały profil glebowy.

Termin wysiewu:
Nawóz można stosować całorocznie lub w zależności od potrzeb uprawy. Produkt można bez obaw mieszać z innymi nawozami granulowanymi oraz innymi nawozami (pylistymi, płynnymi itp.) za wyjątkiem: obornika, nawozów fosforowych i nawozów zawierających amonową wersję azotu.

Dawkowanie:
Zaleca się stosowanie dawki nawozu DobroCalc® MgS – w ilościach 200 do 600 kg/ha.
Uwaga: Wielkość dawki należy ustalić indywidualnie na podstawie obecnych wskazań kwasowości pH gleby oraz
zasobności gleby w magnez, siarkę i wapń.
Przeznaczenie produktu: odkwaszanie gleby, wapnowanie pogłówne, regulacja odczynu pH, dostarczenie