DobroCalc

dobrocalc_3

DobroCalc

Dobro dla roślin i gleby

DobroCalc jest wysokoreaktywnym nawozem wapniowym przeznaczonym do efektywnego podnoszenia pH gleby i zaopatrzenia roślin w wapń. W 92-98% składa się z mączki wapiennej pochodzenia kredowego, węglanowego-CaCO3. Mączka jest specjalnie rozdrobniona do wielkości poniżej 90 mikronów, co znacznie przyśpiesza reaktywność produktu i pozwala na uzyskanie optymalnych warunków już w pierwszym sezonie stosowania. Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich, takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004r., nr 236, poz. 2369.

Nawóz DobroCalc należy wysiewać, podobnie jak inne nawozy granulowane, przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt cechuje się doskonałymi parametrami
wysiewu.

DobroCalc produkowany jest bez użycia  klejów  oraz  innych środków chemicznych. Substancją wiążącą granulki jest woda. Dzięki temu nawóz charakteryzuje się 100%  reaktywnością.

Bezpośrednio po trafieniu do gleby, wiążąc się z zawartą w niej wodą, granulki ulegają rozpadowi oraz wchodzą w reakcję z roztworem glebowym.

Nawóz DobroCalc zaleca się stosować „pod agregat” lub pogłównie! Dla zachowania prawidłowości procesu odkwaszania granulat powinien zostać równomiernie rozsiany
po wyrównanej powierzchni pola. Pod wpływem wilgoci następuje wówczas rozpad nawozu, który wraz z wodami opadowymi równomiernie płucze i odkwasza cały profil glebowy.