KANISTER 1000 L

pdf

Karta charakterystyki

Roztwór saletrzano-mocznikowy

RSM ® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Zalety produktu
 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.
Jak stosować?

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
 • Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.
Przykładowe dawki i terminy stosowania

Jak przewozić?

RSM® pakowany jest do:

 • cystern lub autocystern,
 • pojemników z tworzyw sztucznych,
 • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.

W trakcie transportu chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji.

RSM® nie podlega przepisom RID/ADR/IMDG.

 

Jak przechowywać?

RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Rozcieńczanie RMS® – zasady i proporcje

Grupa Azoty PUŁAWY dostarcza RSM® głównie o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 32%. Ze względu na najkorzystniejsze właściwości fizykochemiczne IUNG – PIB w Puławach zaleca stosować RSM® o stężeniu 28% N i o gęstości 1,28 kg/dm3. Podczas rozcieńczania skoncentrowany (32% lub 30%) roztwór saletrzano-mocznikowy RSM® należy dodawać do wody, a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Metody otrzymywania RSM® 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych.

Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30%N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

Lw = RSM® 32% N (w litrach) x 0,189

Lw = RSM® 30% N (w litrach) x 0,091

Ilość wody (Kw) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30% N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

Kw = RSM® 32% N (w kg) x 0,143

Kw = RSM® 30% N (w kg) x 0,071

100 kg RSM® 28% N odpowiada 78,1 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.

100 l cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM® 28% N.

100 kg RSM® 30% N odpowiada 76,9 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.

100 l cieczy zawiera 39,0 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM® 30% N.

100 kg RSM® 32%N odpowiada 75,8 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.

100 l cieczy zawiera 42,2 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM® 32% N.

Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM® w kg lub litrach w zależności od stężenia:

N (kg) = RSM® 28% N w kg x 0,28

N (kg) = RSM® 30% N w kg x 0,30

N (kg) = RSM® 32% N w kg x 0,32

N (kg) = RSM® 28% N w litrach x 0,358

N (kg) = RSM® 30% N w litrach x 0,390

N (kg) = RSM® 32% N w litrach x 0,422

Metody wyliczania ilości nawozu RSM® w poszczególnych stężeniach odpowiadających konkretnym dawkom czystego składnika N w kg:

N (kg) x 3,571 = RSM® 28% N w kg

N (kg) x 3,33 = RSM® 30% N w kg

N (kg) x 3,125 = RSM® 32% N w kg

N (kg) x 2,790 = RSM® 28% N w litrach

N (kg) x 2,569 = RSM® 30% N w litrach

N (kg) x 2,367 = RSM® 32% N w litrach

Metody przeliczania RSM® w litrach na RSM® w kg oraz RSM® w kg na RSM® w litrach:

RSM® 28% N w litrach x 1,28 = RSM® 28% N w kg

RSM® 30% N w litrach x 1,30 = RSM® 30% N w kg

RSM® 32% N w litrach x 1,32 = RSM® 28% N w kg

RSM® 28% N w kg x 0,781 = RSM® 28% N w litrach

RSM® 30% N w kg x 0,769 = RSM® 30% N w litrach

RSM® 32% N w kg x 0,758 = RSM® 28% N w litrach

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.