DOBROFOS NPK 7-14-24

DOBROFOS™ NPK (CaO,SO₃) 7-14-24-(3-8)

POLECANY DO NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO.

“Nawóz WE” otrzymywany w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów:

– superfosfatu wzbogaconego

– chlorku potasu

– siarczanoazotanu amonu

Nawóz stały granulowany

Granulacja 2 – 5 mm, co najmniej 90%

7%
N
azot całkowity
5%
N
azot amonowy
2%
N
azot azotanowy
14%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
9%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym 93% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
24%
K₂O
tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
3%
CaO
tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie
8%
SO₃
trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

Nawozy zawierające składniki nawozowe drugorzędne (Ca, Mg, Na, S). Tolerancja zawartości wapnia (Ca), magnezu (Mg), sodu (Na) i siarki (S) powinna wynosić ¼ deklarowanej zawartości wymienionych składników, jednak nie więcej niż 0,9% (m/m) CaO, MgO, Na2O, SO3.

Przykładowe dawki nawozu Dobrofos™NPK (CaS) 7-14-24-(3-8) pod rośliny uprawy polowej:
Gatunek uprawianej rośliny Dawka nawozu kg/ha
Zboża 200-250
Rzepak 250-300
Kukurydza 200-300
Użytki zielone 150-200
Ziemniaki 200-250

Podane dawki nawozu są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

PAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT

Nawóz pakowany jest w worki polietylenowe wentylowe 50kg na paletach lub luzem oraz kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg.

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

Nawóz można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed działaniem opadów atmosferycznych.