AGRAFOSKA PK 24-24

Worek 500kg

AGRAFOSKA PK(Ca) 24-24-(6)

Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) jest przedsiewnym nawozem uniwersalnym, przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy polowe zarówno jesienią, jak i wiosną oraz na użytki zielone.

WŁAŚCIWOŚCI

Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) jest dwuskładnikowym nawozem powstałym w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów typu WE:

– superfosfatu wzbogaconego, typ A.2.2b,

– chlorku potasu, typ A.3.3

o następującej zawartość składników odżywczych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

24%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
16%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w tym 93% pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
24%
K₂O
tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
6%
CaO
tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

Mikroelementy: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Fosfor i potas zawarte w nawozie Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) są dobrze przyswajalne dla wszystkich roślin uprawnych. Składniki nawozu są dokładnie ze sobą wymieszane a wielkość granulek obu komponentów jest w przybliżeniu jednakowa, dzięki czemu nawóz dobrze i równomiernie się rozsiewa.

STOSOWANIE

Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) może być stosowana na wszystkich glebach. Jest to nawóz przedsiewny i niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować jesienią i wiosną. Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) w pierwszej kolejności przeznaczona jest do stosowania pod zboża ozime i pod rzepak. Jest także bardzo dobrym nawozem pod wszystkie zboża jare i inne rośliny uprawne. Najlepszych efektów można oczekiwać po stosowaniu na glebach o średniej lub wysokiej zawartości potasu przyswajalnego i o niskiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu.

DAWKI

Wielkość dawek Agrafoski PK(CaO) 24-24-(6) należy ustalić według potrzeb fosforowych nawożonej rośliny. Pod szczególne gatunki roślin zaleca się niżej podane orientacyjne dawki, które należy zmodyfikować według wielkości spodziewanych plonów. Pod zboża jare Agrafoskę PK(CaO) 24-24-(6) można zastosować już jesienią szczególnie na glebach średnich i ciężkich. Zboża ozime nawożone tym nawozem jesienią należy wiosna dokarmić nawozem azotowym. Pod zboża jare azot zastosować na krótko przed siewem. W nawożeniu innych roślin uprawnych Agrafoskę PK(CaO) 24-24-(6) można stosować według potrzeb fosforowych nawożonych roślin z uwzględnieniem zasobności gleb w fosfor przyswajalny.

Przykładowe dawki nawozu Agrafoska PK(CaO) 24-24-(6) pod rośliny uprawy polowej:
Gatunek uprawianej rośliny Dawka nawozu kg/ha
Zboża ozime 100 – 400
Zboża jare 150 – 350
Rzepak 150 – 400

Wielkości dawek tego nawozu są orientacyjne i należy je ustalić według potrzeb fosforowych nawożonych roślin i zasobności gleb w potas przyswajalny.

PAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT

Nawóz pakowany jest w worki polietylenowe wentylowe 50kg na paletach lub luzem oraz kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg.

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

Nawóz można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed działaniem opadów atmosferycznych.