AGRAFOSKA PK 16-36

Worek 500kg

AGRAFOSKA PK(Ca) 16-36-(4)

Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) jest przedsiewnym nawozem uniwersalnym, przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy. Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) polecana jest szczególnie pod uprawy roślin okopowych, zarówno jesienią, jak i wiosną.

WŁAŚCIWOŚCI

Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) jest dwuskładnikowym nawozem powstałym w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów typu WE:

– superfosfatu wzbogaconego, typ A.2.2b,

– chlorku potasu, typ A.3.3

o następującej zawartość składników odżywczych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

16%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
11%
P₂O₅
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w tym 93% pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
36%
K₂O
tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
4%
CaO
tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

Mikroelementy: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Fosfor i potas zawarte w nawozie Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) są dobrze przyswajalne dla wszystkich roślin uprawnych. Składniki nawozu są dokładnie ze sobą wymieszane a wielkość granulek obu komponentów jest w przybliżeniu jednakowa, dzięki czemu nawóz dobrze i równomiernie się rozsiewa.

STOSOWANIE

Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) może być stosowana na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, w tym w pierwszej kolejności na glebach ubogich w potas. Proporcje składników Agrafoski PK(CaO) 16-36-(4) dobrane są głównie według potrzeb pokarmowych roślin okopowych. Jest to typowy nawóz przedsiewny i niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Na glebach średnich i ciężkich nawóz ten można stosować jesienią pod buraki i ziemniaki lub inne rośliny jare.

DAWKI

Wielkość dawek Agrafoski PK(CaO) 16-36-(4) należy ustalić według zawartego w nim potasu. Pod rośliny okopowe uprawiane na oborniku zaleca się niżej podane dawki. Jeśli rośliny okopowe uprawiane są bez obornika, to wszystkie dawki nawozu należy zwiększyć o 100 kg na 1 ha. W nawożeniu innych roślin uprawnych należy stosować nawóz według spodziewanych plonów nawożonej rośliny i zasobności gleb w potas przyswajalny. Proporcje fosforu do potasu są w nawozie dobrane z gwarancją uniknięcia przenawożenia fosforem, jeśli dawki potasu będą prawidłowo dobrane.

Przykładowe dawki nawozu Agrafoska PK(CaO) 16-36-(4) pod rośliny uprawy polowej:
Gatunek uprawianej rośliny Dawka nawozu kg/ha
Buraki cukrowe 200 – 500
Ziemniaki pastewne 100 – 350
Ziemniaki konsumpcyjne i na sadzeniaki 100 – 350

Wielkości dawek tego nawozu są orientacyjne i należy je ustalić według potrzeb fosforowych nawożonych roślin i zasobności gleb w potas przyswajalny.

PAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT

Nawóz pakowany jest w worki polietylenowe wentylowe 50kg na paletach lub luzem oraz kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg.

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

Nawóz można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed działaniem opadów atmosferycznych.