ViTotal Agro Zn

ViTotal Agro Zn

ViTotal Agro Zn i ViTotal Agro Zn-15 EDTA – to nawozy w postaci kolejno płynnej i stałej o wysokiej zawartości cynku, przeznaczone do nawożenia roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych a także w systemach fertygacji. Całkowicie rozpuszczalne w wodzie. ViTotal Agro Zn i ViTotal Agro Zn-15 EDTA zapobiegają powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez niedobory cynku (białe lub żółte smugi pomiędzy nerwami, chlorozy liści, drobnienie liści) i w szybkim tempie likwidują ich objawy. ViTotal Agro Zn i ViTotal Agro Zn-15 EDTA stymulują rozwój systemu korzeniowego, zwiększają odporność roślin na długotrwałe okresy posuchy. Nawozy te wpływają na mrozoodporność poprzez zwiększenie tolerancji roślin na niskie temperatury, dlatego zaleca się, aby stosować je już od jesieni.

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 1000 l; 20 l; 5 l