ViTotal Agro Siarka

ViTotal Agro® Siarka

ViTotal Agro® Siarka to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz siarkowy (760 g SO3 w 1 litrze) przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych lub do stosowania doglebowo łącznie z płynnymi nawozami azotowymi (np. RSM).

Nawóz ten szczególnie polecany jest w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot.

ViTotal Agro® Siarka stosowany doglebowo jako dodatek do płynnych nawozów azotowych, zapobiega stratom azotu (inhibitor przemian azotu).

Zaleca się stosowanie nawozu ViTotal Agro® Siarka profilaktycznie w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, ponieważ wtedy działa on najefektywniej (siarka jest niezbędna do wykorzystania azotu z gleby i z nawozów przez rośliny). Dodatkowo szczególnie zaleca się stosowanie nawozu w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność siarki dla roślin (niska temperatura i wilgotność gleby, gleby lekkie oraz wysoka zawartość wapnia w glebie).

 

Składniki pokarmowe % m/m g/litr
Azot całkowity (N) rozpuszczalny w wodzie 15,0 200,0
Azot amonowy (NH4) 10,5 140,0
Azot amidowy (NH2) 4,5 60,0
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 57,5 760,0

Wszystkie składniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Opakowania: a’1000l ; a’20l ; a’5l