ViTotal Agro NPK 0-52-34

ViTotal Agro NPK 0-52-34

ViTotal Agro NPK 0-52-34 to bezazotowy nawóz w postaci stałej, krystalicznej o bardzo wysokiej zawartości fosforu i potasu. Dodatkowo w swoim składzie posiada miedź i mangan schelatowane EDTA. Całkowicie rozpusz- czalny w wodzie, bezpieczny dla roślin, zalecany w całym okresie wegetacji. ViTotal Agro NPK 0-52-34 przeznaczo- ny w szczególności jest do stosowania w uprawach wykazujących duże zapotrzebowanie na fosfor i potas. Wysoka zawartość fosforu w nawozie daje roślinom energii, wspomaga rozwój systemu korzeniowego, wpływa na przemia- nę materii roślin. Natomiast wysoka zawartość potasu poprawia wigor roślin, przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie, korzystnie wpływa na wielkość owoców, nasion oraz bulw. ViTotal Agro NPK 0-52-34 stosowany jesienią stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa zimotrwałość i poprawia ogólna kondycję roślin przed przyjściem chłodów, natomiast wiosną daje energii podczas ruszenia wegetacji oraz pomaga przetrwać długotrwałe okresy posuchy.

Nie zawiera chloru, bezpieczny dla wrażliwych roślin!

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 20 kg