ViTotal Agro Mo

ViTotal Agro Mo

ViTotal Agro Mo – to nawóz w postaci płynnej o wysokiej zawartości molibdenu, przeznaczony do nawożenia roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych a także w systemach fertygacji. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Stosując nawóz dolistny ViTotal Agro Mo, który posiada w sobie wysoką zawartość pierwiastka, zapobiegamy deficytom molibdenu oraz likwidujemy skutki niedoboru tego składnika. Nawóz polecany zwłaszcza na glebach lekkich i zakwaszonych oraz w intensywnej produkcji roślinnej. Dzięki stosowaniu nawozu dolistnego ViTotal Agro Mo zwiększamy wykorzystanie azotu i zapobiegamy nadmiernej koncentracji azotanów. ViTotal Agro Mo wpływa korzystnie na formowanie i jakość pyłku oraz zawiązywanie owoców i nasion. Obowiązkowy w uprawie roślin strączkowych, ponieważ wspomaga wiązanie azotu z atmosfery.

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 20 l; 5 l