ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro Mn i ViTotal Agro Mn-13 EDTA – to nawozy w postaci kolejno płynnej i stałej o wysokiej zawartości manganu, przeznaczone do nawożenia roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych a także w systemach ferty- gacji. Całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Produkty te zapobiegają powstawaniu chorób fizjologicznych powodo- wanych przez niedobory manganu takich jak: szara plamistość, chlorozy liści, białe smugi pomiędzy nerwami. ViTotal Agro Mn oraz ViTotal Agro Mn-13 EDTA zalecane są szczególnie na glebach o pH powyżej 6,7 oraz na glebach o wysokiej zawartości wapnia, substancji organicznych lub ciężkich, podmokłych i słabo przepuszczalnych. ViTotal Agro Mn, ViTotal Agro Mn-13 EDTA zwiększają odporność roślin na niskie temperatury, dlatego zalecane są już od jesieni i wczesnej wiosny.

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 1000 l; 20 l; 5 l