ViTotal Agro Krzem

ViTotal Agro® Krzem

ViTotal Agro® Krzem to nawóz z wysoką zawartością krzemu, który doskonale sprawdza się w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Dodatkowo w swoim składzie posiada wysoką zawartość azotu i potasu. Stosowanie nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony.

ViTotal Agro® Krzem poprawia i wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe takie jak: niskie i wysokie temperatury, stres wodny.

Krzem, który roślina pobrała odkłada się w ścinkach komórkowych, powodując jej wzmocnienie a tym samym poważnie utrudnia wszelkim patogenom np. grzybom i szkodnikom takim jak mszyce, zaatakowanie rośliny.

ViTotal Agro® Krzem zapobiega również nadmiernej transpiracji (parowaniu wody), co znacznie wpływa na zmniejszenie strat związanych z suszą.

 

Składniki pokarmowe % m/m g/litr
Azot całkowity (N) rozpuszczalny w wodzie 3,0 40,5
Azot amidowy (NH₂) 3,0
Tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie 12,0 160,0
Dwutlenek krzemu (SiO₂) rozpuszczalny w wodzie 20,0 270,0

Wszystkie składniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Opakowania: a’20l ; a’5l