ViTotal Agro Ca + mikro

ViTotal Agro Ca + mikro

ViTotal Agro Ca + mikro to płynny nawóz z wysoką zawartością wapnia oraz z dodatkiem azotu, magnezu i mikro- elementów schelatowanych EDTA. To nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin rolniczych, warzywniczych  i przede wszystkim sadowniczych w celu poprawienia właściwości przechowalniczych, jakości i wybarwienia owoców oraz zwiększenia odporności roślin na infekcję chorobami grzybowymi. Stosowanie profilaktyczne nawozu ViTotal Agro Ca + mikro zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych i uszkodzeń owoców powodowanych deficytem wap- nia, takich jak: gorzka plamistość podskórna, rozpad wewnętrzny, sucha zgnilizna wierzchołkowa, brunatnienie skórki, brunatnienie brzegów liści, pękanie owoców, zamieranie roślin i inne.

Stosowanie nawozu ViTotal Agro Ca + mikro w odpowiednich terminach i dawkach skutecznie uzupełnia nawożenie doglebowe oraz dostarcza potrzebny w szybkim tempie wapń, przyswajalny przez rośliny w terminach, kiedy występuje największe zapotrzebowanie roślin na ten składnik.

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 20 l; 5 l