ViTotal Agro B 21%

ViTotal Agro B 21%

ViTotal Agro B i ViTotal Agro B 21% – to nawozy w postaci kolejno płynnej i stałej o wysokiej zawartości boru, przeznaczone do nawożenia roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych a także w systemach fertygacji. Całko- wicie rozpuszczalne w wodzie. Stosowanie danych nawozów w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony. ViTotal Agro B i ViTotal Agro B 21% zabezpiecza rośliny przed skutkami niedoboru tak ważnego pierwiastka jak np. zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie łuszczyn, nekrozy. Nawozy te zwiększają żywotność pyłków oraz rozwijają strefę włośnikową systemu korzeniowego. Pamiętajmy, że ponad 80 % polskich gleb ubogich jest w bor. Pierwiastek ten bardzo słabo przemieszcza się w roślinie, dlatego należy wykonać zabieg dolistny kilkakrotnie w całym okresie wegetacji.

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 20 kg