ViTotal Agro AQUA pH

ViTotal Agro AQUA pH

Skuteczność zabiegów środkami ochro- ny roślin jak i nawożenia dolistnego za- leży w dużej mierze od twardości i pH wody. Optymalne pH wody do zabiegów dolistnych mieści się w przedziale 5-6. Im twardsza woda oraz im wyższy jej odczyn, tym niższa jakość i skuteczność wykonywanych zabiegów dolistnych.

W jaki sposób ograniczyć problem nie- odpowiedniej jakości wody?

Rozwiązaniem jest stosowanie ViTotal Agro AQUA pH. To kondycjoner wody, który reguluje jej odczyn, przyczynia- jąc się tym samym do poprawy jakości wody, mieszalności nawozów dolistnych i środków ochrony roślin, zmniejszenia napięcia powierzchniowego, lepszego pokrycia liścia, skuteczniejszego wyko- rzystania cieczy roboczej. Przy jedno- czesnym dostarczaniu najwyższej jakości makroskładników azotu i fosforu prepa- rat ten odpowiednio przygotowuje wodę do zabiegów dolistnych.

ViTotal Agro AQUA pH może być stoso- wany wraz ze wszystkimi nawozami do- listnymi ViTotal Agro oraz z większością pestycydów.

ViTotal Agro AQUA pH

  • skutecznie obniża pH wody
  • obniża napięcie powierzchniowe
  • umożliwia dokładne pokrycie liścia cieczą roboczą
  • ułatwia wchłanianie nawozów dolistnych i środków ochrony roślin
  • zwiększa skuteczność nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin

Nawóz WE Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Opakowania: 20 l; 5 l