Niniejszym informujemy o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu „Agrochem Puławy” Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach. Ogłoszenie w załączeniu.

Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: „AGROCHEM PUŁAWY” Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, do Pani Elżbiety Borowskiej z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach do 26 czerwca 2024 roku do godz. 13.00.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu „Agrochem Puławy” Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach
  2. Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Organów Korporacyjnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w procesie rekrutacyjnym, których dane osobowe zostały przekazane do Spółki Grupa Azoty S.A.
  3. Polityka prywatności dla kandydatów do pracy w „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.