Komunikat Agrochem

Szanowni Klienci ”Agrochem Puławy”
Informujemy,  że   obsługa  klientów  w  naszych  oddziałach  aktualnie  odbywa  się  w  sposób
niezakłócony,  jednakże  chcielibyśmy  Państwa  poinformować  o  wprowadzonych  środkach
bezpieczeństwa oraz zwrócić się do Państwa z prośbą o zastosowanie poniższych wytycznych.

 1. W związku z aktualną sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 (Koronawirus) oraz w trosce
  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  Państwa,  a  także  personelu  firmy  Agrochem  prosimy  o
  dyscyplinę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ograniczenie bezpośredniego
  kontaktu.  Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  o  składanie  zamówień  e-mailem  na
  bok@agrochem.com.pl lub telefonicznie ( aktualne numery telefonów znajdują się na
  naszej stronie internetowej https://agrochem.com.pl/kontakt/ )
 2. Chcąc  zapewnić  jak  najlepszą  obsługę  klientów  oraz  działając  w  zgodzie  z
  Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, apelujemy do naszych
  Klientów,  aby  dokonywali  tylko  niezbędnych  zakupów.  Prosimy  o  ograniczenie
  przyjazdów do oddziałów Agrochem w maksymalnym stopniu.
 3. Prosimy  podczas  zamawiania  towarów  rozważyć  zaopatrzenie  się  na  dłuższy  okres
  czasu, w celu zminimalizowania ilości wizyt.

Dlatego  zalecamy,  w  przypadku  koniecznego  odbioru  towarów  w  oddziałach  Agrochem,
stosowanie poniższych zasad:

 1. W  przypadku  powitań  z  pracownikami  i  innymi  Klientami  prosimy  o  ograniczenie
  kontaktu  do  przywitania  słownego  lub  gestem  zachowując  odległość  min.  1,5  m,
  (unikać uścisków rąk).
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości (min. 1,5 metra) od handlowców, magazynierów,
  pracowników oddziału oraz innych Klientów będących w oddziale Agrochem.
 3. Jeżeli  jest  taka  możliwość  zamówienia  prosimy  składać  telefonicznie  pozostając  w
  samochodzie pod oddziałem.
 4. Prosimy o zachowanie dystansu i ostrożności podczas odbioru dokumentów, towarów,
  a płatności dokonywać jeśli to możliwe przelewem.
 5. Mimo  wyposażenia  oddziałów  w  środki  dezynfekcyjne,  prosimy  o  zachowanie
  ostrożności i powstrzymanie się od zbędnego dotykania wyposażenia.Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie w oddziałach lub u handlowców.

Dziękujemy za zrozumienie. Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższej prośby.

Życzymy wszystkim klientom szybkich oraz bezpiecznych zakupów i przede wszystkim zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Agrochem Puławy

Related posts